Giỏ hàng

Quy định sử dụng

Chào mừng bạn đến với Happy Brand

Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Happy Brand có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Happy Brand. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Happy Brand.

------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 1 - Điều khoản về người sử dụng

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Happy Brand

2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

3. Bạn cần biết rằng Happy Brand sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Happy Brand không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Happy Brand của bạn. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.

6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Happy Brand

------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 2- Quyền lợi của Happy Brand

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Happy Brand, nhân viên của Happy Brand, công ty Happy PBT.

5. Happy Brand không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website link của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

-------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 3- Giới hạn về trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Happy Brand sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tóm lại trang tin của HappyBrand.vn

Trang website chúng tôi chỉ cung cấp những thông tin tham khảo về nhóm, ngành sản phẩm mà chúng tôi tư vấn - sản xuất. Và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm dựa trên từng hợp đồng mà chúng tôi ký trực tiếp với khách hàng, đối tác.

Trân trọng

Ban Giám Đốc

Công Ty Happy PBT