Giỏ hàng

Balo văn phòng - BL19

  • Chất liệu: Vải bố, vải dù... tùy theo yêu cầu.

  • Thiết kế thông minh, hiện đại. Có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.

  • Thời gian làm mẫu: 5 - 7 ngày.

  • Thời gian sản xuất: 15 - 20 ngày (kể từ ngày duyệt mẫu).

  • Gọi Ngay: 0908 443 792 (zalo) 
  • Sales@happypbt.com

- Chất liệu: Vải bố, vải dù... tùy theo yêu cầu.

- Thiết kế thông minh, hiện đại. Có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.

- Thời gian làm mẫu: 5 - 7 ngày.

- Thời gian sản xuất: 15 - 20 ngày (kể từ ngày duyệt mẫu).

  • Gọi Ngay: 0908 443 792 (zalo) 
  • Sales@happypbt.com