Giỏ hàng

Lịch Bloc khung ngọc - khung vàng - TT07

  •  Kích thước: 36x70cm
  • Nền in bằng công nghệ Metalize, chiết quang, bồi trên ván 2.5mm
  • Hình bằng nhựa nổi 3D
  • Gắn được các bloc lịch: 14.5x20.5 (Đại), 12x18cm (Đại Lỡ), 10.5x15cm (Trung màu)
  • Gọi Ngay: 0908 443 792 (zalo) 
  • Sales@happypbt.com

Lịch bloc khung ngọc - khung vàng

- Kích thước: 36x70cm

- Nền in bằng công nghệ Metalize, chiết quang, bồi trên ván 2.5mm

- Hình bằng nhựa nổi 3D

- Gắn được các bloc lịch: 14.5x20.5 (Đại), 12x18cm (Đại Lỡ), 10.5x15cm (Trung màu)